Thẻ: Phil Foden

Sự khác biệt của Phil Foden

Sự khác biệt của Phil Foden

Nhiều năm trước, Pep Guardiola đã nhìn ra những phẩm chất đặc biệt của Foden. Sự kiên nhẫn của huấn ...

Page 1 of 6 1 2 6